Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 A 23/2001 - 166Usnesení NSS ze dne 30.06.2014

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníDružstevní záložna PRIA
Česká republika - Ministerstvo financí
VěcStátní a finanční kontrola

přidejte vlastní popisek

6 A 23/2001 - 166

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: Mgr. Jiří Šebesta, se sídlem Čechyňská 16, Brno, správce konkurzní podstaty úpadce Družstevní záložna PRIA, se sídlem Šumavská 35, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, zastoupený JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem Vodičkova 17, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2001, č. j. 352/126.922/2000,

takto:

Výrok I. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2014, č. j. 6 A 23/2001 - 162, se opravuje takto: I. Žaloba se zamítá.

Odůvodnění:

Ve výroku I. rozsudku ze dne 24. 6. 2014, č. j. 6 A 23/2001 – 162, Nejvyšší správní soud uvedl, že „I. Kasační stížnost se zamítá.“ V dané věci však Nejvyšší správní soud nerozhodoval o kasační stížnosti, ale o žalobě, což je ostatně zřejmé jak z protokolu o hlasování, tak i ze záhlaví rozsudku, kde se uvádí, že „Nejvyšší správní soud rozhodoval v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2001, č. j. 352/126.922/2000“.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. Právě o takovou chybu se v dané věci jednalo. V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost ve výroku I. rozsudku, v němž místo „žaloba“ bylo nesprávně uvedeno „kasační stížnost“.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru