Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 58/2007Usnesení NSS ze dne 27.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 58/2007 - 112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové ,JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: K. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2005, č. j. 55 Az 269/2004 – 62,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 22. 11. 2005, č. j. 55 Az 269/2004 - 62, kterým krajský soud zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-3219/VL-10-ZA04-2004 ze dne 3. 12. 2004, kterým žalovaný stěžovatelce neudělil azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a současně rozhodl, že se ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 citovaného zákona.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel podle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem. V dané věci stěžovatelka zastoupena advokátem není a sama rovněž nemá právnické vzdělání. Stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce-advokáta, přičemž krajský soud usnesením ze dne ze dne 15. 3. 2006, č. j. 55 Az 269/2004 - 81, její žádost zamítl. Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného usnesení krajského soudu. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 3. 2007, č. j. 5 Azs 81/2006 - 103 její kasační stížnost odmítl. Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelce a nabylo právní moci dne 25. 4. 2007. Poté krajský soud usnesením ze dne 3. 5. 2007, č. j. 55 Az 269/2004 - 109 stěžovatelku vyzval k odstranění nedostatku svého podání ze dne 29. 12. 2005 – nedostatku zastoupení advokátem a k odstranění tohoto nedostatku jí určil lhůtu 15 dnů ode dne tohoto usnesení. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 11. 5. 2007. Stěžovatelka v této lhůtě ani později vytýkaný nedostatek neodstranila, nepředložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi zmocňující ho k jejímu

č. j. 5 Azs 58/2007 - 113

zastupování před Nejvyšším správním soudem o její kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2005, č. j. 55 Az 269/2004 – 62.

Nedostatek zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro který nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22 11.. 2005, č. j. 55 Az 269/2004 – 62 odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. července 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru