Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 5/2007Usnesení NSS ze dne 23.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 5/2007 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: T. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 25. 7. 2006, č. j. 60 Az 3/2006 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, ze dne 10. 8. 2006, podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 25. 7. 2006, č. j. 60 Az 3/2006 - 18, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, ze dne 10. 1. 2006, č. j. OAM-2290/VL-20-11-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl jako zjevně nedůvodnou dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatelky, aby jí soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 8 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 11. 2006, č. j. 60 Az 3/2006 - 36, návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů, když stěžovatelka neprokázala své osobní a majetkové poměry. V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud uvedl, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a je tedy na stěžovatelce, aby si advokáta pro kasační řízení sama zvolila. Usnesení bylo doručeno ve smyslu ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 24. 12. 2006.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovatelce nebyl na její návrh soudem ustanoven advokát, a přes výzvu soud u(usnesení ze dne

č. j. 5 Azs 5/2007 - 51

23. 11. 2006, č. j. 60 Az 3/2006 - 36, doručené dne 24. 12. 2006) stěžovatelka nereagovala a plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložila.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 23. dubna 2007

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru