Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 40/2006Usnesení NSS ze dne 18.07.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 40/2006 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce D. V. H., zast. Mgr. Ivou Dvořákovou, advokátkou se sídlem Baarova 1594/16, Teplice, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2005, č. j. 24 Az 548/2004 - 23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 9. 2004, č. j. OAM-2647/VL-10-05-2004 byla žalobci (dále jen stěžovatel) zamítnuta žádost o udělení azylu v České republice dle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě; rozsudkem tohoto soudu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 24 Az 548/2004 - 23, byla žaloba zamítnuta.

Rozhodnutí soudu napadl stěžovatel dne 3. 2. 2006 kasační stížností, jež byla krajským soudem předložena dne 11. 4. 2006 k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 15. 6. 2006 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 6. 2006, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), za použití § 120 s. ř. s., zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Azs 40/2006 - 47

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 18. července 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru