Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 369/2004Usnesení NSS ze dne 25.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 369/2004 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobce: H. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3 , o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2004, č. j. 61 Az 22/2004 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 1. 2004, č. j. OAM–69/VL-20-17-2004, byla jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla rozsudkem tohoto soudu jako nedůvodná zamítnuta .

Rozsudek krajského soudu napadl stěžovatel kasační stížností, jejíž součástí byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce (§ 35 odst. 7, § 105 odst. 2 s. ř. s.).

Krajský soud k návrhu na ustanovení zástupce vyzval stěžovatele, aby soudu poskytl vyjádření o jeho osobních, výdělkových a majetkových poměrech, jež jsou nezbytné pro posouzení podaného návrhu (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Přípis soudu byl stěžovateli zaslán na poslední známou adresu, uvedenou v kasační stížnosti, a byl stěžovateli doručen ve smyslu § 46 odst. 2 o. s. ř. Protože stěžovatel na výzvu soudu nereagoval, krajský soud usnesením ze dne 20. 9. 2004, č. j. 61 Az 22/2004 - 38 výrokem I. návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl a dále výrokem II. vyzval stěžovatele, aby si pro toto řízení sám zvolil zástupce z řad advokátů (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Na tuto výzvu soudu stěžovatel nereagoval.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujících důvodů.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovatel však přes výzvu soudu nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi ani nepředložil doklad o svém případném vysokoškolském právnickém vzdělání.

č. j. 5 Azs 369/2004 - 45

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 25. března 2005

JUDr.Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru