Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 274/2004Usnesení NSS ze dne 24.02.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 274/2004 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.Václava Novotného v právní věci žalobkyně: H. P., zastoupená advokátem JUDr. Miroslavem Demčákem, se sídlem AK Baranova 17, Praha 3 , proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2003, č. j. OAM-2623/VL-07-08-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 23. 6. 2004, č. j. 53 Az 7/2004 – 44,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím žalovaného byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) žádost žalobkyně o udělení azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu, kterou Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích výše označeným rozsudkem zamítl.

Rozsudek soudu napadla žalobkyně - nyní stěžovatelka ( § 105 odst. 1 s. ř. s.), kasační stížností, jež byla krajským soudem po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 27. 8. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 7. 1. 2005 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Azs 274/2004 - 72

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. 2. 2005

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru