Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 247/2004Usnesení NSS ze dne 24.02.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 247/2004 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.Václava Novotného v právní věci žalobkyně: M. S., zastoupené Mgr. Marcelou Valtrovou, advokátkou se sídlem Černošice, Školní 1238, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2003, č. j. OAM-3499/VL-07-P10-2000, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2004, č. j. 47 Az 390/2003 - 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 1. 2003, č. j. OAM-3499/VL-07-P10-2000 nebyl žalobkyni udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek dle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a bylo rozhodnutí, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování dle § 91 tohoto zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu, která byla rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2004, č. j. 47 Az 390/2003 - 22 jako nedůvodná zamítnuta.

Rozsudek soudu napadla žalobkyně - nyní stěžovatelka (§ 105 odst. 1 s. ř. s.), kasační stížností, jež byla Krajským soudem v Brně po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 18. 1. 2005 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Azs 247/2004 - 49

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 24. 2. 2005

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru