Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 16/2006Usnesení NSS ze dne 26.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 16/2006 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: M. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, č. j. 30 Az 4/2005 – 20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne ze dne 17. 1. 2005, č. j. OAM-3487/VL-20-K04-2004 byla žádost o azyl žalobkyně odmítnuta jako nepřípustná.

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně dne 1. 2. 2005 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Krajský soud kasační stížností napadeným rozsudkem rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výše uvedený rozsudek napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížností, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena dne 20. 1. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Dne 14. 6. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti datované dne 8. 6. 2006. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

č. j. 5 Azs 16/2006 - 56

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru