Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 157/2005Usnesení NSS ze dne 26.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 157/2005 - 85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: T. K., zastoupeného Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Na Jíkalce 13, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 12. 2004, č. j. 60 Az 100/2004 - 40,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, jež byla podána k poštovní přepravě dne 20. 1. 2005, se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2004, č. j. OAM-294/LE-01-05-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Ze spisu vyplývá, že výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Plzni byl zástupci stěžovatele Mgr. Alexandru Vaškevičovi, jež stěžovatele zastupoval na základě procesní plné moci ze dne 16. 7. 2004, doručen dne 6. 1. 2005, který také dne 18. 1. 2005 podal kasační stížnost.

Dne 20. 1. 2005 byla k poštovní přepravě podána další kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, v řízení o této kasační stížnosti je stěžovatel zastoupen advokátem Mgr. Romanem Seidlerem (procesní plná moc ze dne 20. 1. 2005).

č. j. 5 Azs 157/2005 - 86

Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o této věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 20. 1. 2005 byla tedy podána poté, co v téže právní věci řízení již probíhá, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než tuto z důvodu uvedeného v ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. července 2005

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru