Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 148/2006Usnesení NSS ze dne 14.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 148/2006 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: P. G., zastoupen Mgr. Janem Lipavským, advokátem se sídlem v Hradci Králové, AK Velké náměstí 135/19, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2006, č. j. 56 Az 79/2006 - 33,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 6. 3. 2006, č. j. OAM-167/LE-PA03-PA03-2006 byla žádost o azyl žalobce zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 14. 3. 2006 žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud žalobu žalobce zamítl.

Výše uvedený rozsudek napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížností, jíž se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena dne 25. 10. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Dne 1. 11. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti datované dne 30. 10. 2006. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

č. j. 5 Azs 148/2006 - 56

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru