Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 130/2005Usnesení NSS ze dne 30.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

5 Azs 130/2005 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobce O. E., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2004, č. j. 48 Az 200/2004 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 7. 2004, č. j. OAM–1336/VL-11-SE01-2003, nebyl stěžovateli udělen azyl pro nesplnění podmínek podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a dále bylo vysloveno, že se na něho nevztahuje překážka vycestování dle § 91 cit. zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Praze, která byla výše označeným rozsudkem jako nedůvodná zamítnuta; rozsudek krajského soudu napadl stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížností.

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce (§ 35 odst. 7, § 105 odst. 2 s. ř. s.).

Usnesením krajského soudu ze dne 21. 2. 2005, č. j. 48 Az 200/2004 - 33 byl návrh na ustanovení zástupce zamítnut, neboť stěžovatel neprokázal, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, když neprokázala své majetkové a sociální poměry. Citovaným usnesením, které bylo stěžovateli doručeno dne 11. 3. 2005 byl současně v poučení stěžovatel upozorněn na to, že v řízení musí být zastoupen advokátem. Stěžovatel byl současně vyzván k doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a tím k odstranění překážky tohoto řízení. Na výzvu soudu stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

č. j. 5 Azs 130/2005 - 46

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 s. ř. s. odst. 2 musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na její návrh soudem ustanoven advokát; stěžovatel na výzvu soudu nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. ledna 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru