Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Azs 101/2004Usnesení NSS ze dne 29.07.2004

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

č. j. 5 Azs 101/2004 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci žalobce – stěžovatele: H. V. P., zastoupený JUDr. Josefem Vančurou, advokátem v Chebu, Evropská 8, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stěžovatele ze dne 18. 7. 2003 proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 5. 2003, č. j. 60 Az 22/2003 – 23,

takto:

I. Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, č. j. 5 Azs 12/2003, byla zamítnuta kasační stížnost žalobce, podaná proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, č. j. 60 Az 22/2003 – 23 ze dne 30. 5. 2003 a dále bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle obsahu spisu byl uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu zástupci stěžovatele doručen dne 27. 11. 2003. Podáním datovaným dne 27. 11. 2003, které bylo doručeno Krajskému soudu v Plzni dne 30. 12. 2003 (podáno k poštovní přepravě dne 29. 12. 2003) doplnil stěžovatel kasační stížnost ze dne 18. 7. 2003 tak, že navrhl, aby soud podané kasační stížnosti přiznal odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s.

Návrh na přiznání odkladného účinku ze dne 29. 12. 2003 za situace, kdy již bylo o kasační stížnosti, jíž se navrhovaný odkladný účinek týká, Nejvyšším správním soudem rozhodnuto a předmětný rozsudek o zamítnutí kasační stížnosti nabyl právní moci, je nezpůsobilý k projednání. Tato skutečnost zakládá takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit a pro který nelze v řízení o návrhu pokračovat. Nejvyšší správní soud byl proto nucen návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. 7. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru