Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 70/2006Usnesení NSS ze dne 14.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCET 21 spol. s r. o.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
VěcTisk, rozhlas, televize

přidejte vlastní popisek

5 As 70/2006 - 107

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: T. L., s. r. o, zast. Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou se sídlem v Praze, Sokolovská 49/5, proti žalované Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem v Praze, Krátká 10, za účasti společností: 1) P. z. a. s., 2) T. P. s. r. o., 3) R. T. a., a. s., zastoupena Mgr. Mojmírem Náplavou, advokátem se sídlem v Praze, Krakovská 7, o přezkum rozhodnutí žalované č. j. Ru/25/06 vydaného dne 4. 4. 2006 a datovaného dne 12. 5. 2006, v řízení o kasační stížnosti společnosti C., spol. s r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2006, č. j. 8 Ca 169/2006 - 91,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Společnost C., spol. s r. o. se podáním ze dne 4. 7. 2006 domáhala postavení osoby zúčastněné na řízení, jež je vedeno pod sp. zn. 8 Ca 169/2006 a jehož předmětem je přezkum rozhodnutí žalované Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. j. Ru/25/06 vydaného dne 4. 4. 2006 a datovaného dnem 12. 5. 2006. Napadeným rozhodnutím byly uděleny licence k provozování celoplošných televizních vysílání. O výše uvedeném návrhu společnosti C., spol. s r. o. rozhodl Městský soud v Praze usnesením č. j. 8 Ca 169/2006 -91 dne 21. 8. 2006 tak, že C., spol. s r.o. není zúčastněnou osobou na řízení.

Usnesení napadla společnost C., spol. s r.o. (dále jen „stěžovatelka“) v zákonné lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížností, jíž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena dne 20. 10. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu.

Dne 5. 12. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti datované dne 4. 12. 2006. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

č. j. 5 As 70/2006 - 108

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru