Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 39/2014 - 24Usnesení NSS ze dne 27.03.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 As 39/2014 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Městská knihovna Louny, příspěvková organizace, se sídlem Mírové náměstí 1, Louny, zastoupená JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem Beneše z Loun 50, Louny, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 2. 2014, č. j. 15 Af 70/2010 - 46,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 2. 2014, č. j. 15 Af 70/2010 - 46, byla zrušena rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5610/10-1700-506345 a č. j. 6016/10-1700-506345, a platební výměry Finančního úřadu v Lounech ze dne 13. 6. 2006, č. 15/2006 a č. 22/2006 a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Rozsudek krajského soudu napadl žalovaný (stěžovatel) blanketní kasační stížností ze dne 6. 3. 2014. Podáním ze dne 25. 3. 2014 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru