Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 22/2003Usnesení NSS ze dne 12.08.2003Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
VěcOstatní
Publikováno251/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

5 As 22/2003 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci žalobce Mgr. P. F., proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2001, č. j. O-74/235/2001, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003, č. j. 30 Ca 350/2001-30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003, č. j. 30 Ca 350/2001-30 byla přiznána znalci Ing. A. V. za podaný znalecký posudek ze dne 19. 5. 2003, č. d. 81/2002 odměna, včetně zvýšení odměny a náhrada hotových výdajů, včetně náhrady ušlého výdělku v celkové výši 4540 Kč. Soud prvního stupně odůvodnil, proč tak učinil a poučil o možnosti podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá přiznání odkladného účinku, zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2003 a vrácení k dalšímu řízení, kde bude opravena chyba ve výroku a titulu znalce, přiznána znalci odměna ve výši 50 % a nepřiznána náhrada hotových výdajů. Současně žalobce uvedl, že posudek byl vypracován po stanovené lhůtě i přesto, že doba byla prodloužena, není dostatečně konkrétní a neodpovídá prvnímu výroku usnesení ze dne 18. 10. 2002, náhrada hotových výdajů nebyla specifikována.

Hlava třetí soudního řádu správního v dílu prvním stanoví podmínky pro podání kasační stížnosti. Důvody kasační stížnosti jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 103 odst. 1 odst. a) až e) s. ř. s. a samostatně jsou pak uvedeny případy, kdy je kasační stížnost nepřípustná, totiž mimo jiné podle § 104 odst. 2 citovaného paragrafu, pokud směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Kasační stížnost dle § 104 odst. 2 s. ř. s. není přípustná proti výroku o nákladech řízení ve smyslu § 57 a násl. s. ř. s., nikoliv jen proti výroku o náhradě nákladů řízení.

V daném případě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jež není konečným rozhodnutím ve věci samé, je rozhodnutím o nákladech řízení, což jednoznačně vyplývá z ustanovení § 58 s. ř. s., který je uveden pod legislativní rubrikou s názvem „Náklady

řízení“. Za této situace kasační stížnost směřuje právě pouze proti usnesení, jehož jediným výrokem je výrok o nákladech řízení ve vztahu ke znalci, kterému byla určena odměna a náhrada hotových výdajů. Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl postupovat jinak, nežli pro překážku nepřípustnosti kasační stížnost odmítnout ve shodě s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení pak bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s.

O žádosti o přiznání odkladného účinku pak bylo nadbytečné rozhodovat a soud o věci pojednal bezodkladně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 12. 8. 2003

JUDr. Václav Novotný.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru