Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 12/2007 - 66Usnesení NSS ze dne 28.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

č. j. 5 As 12/2007 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného vprávní věci žalobce: V. D. T., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2006, č. j. 11 Ca 51/2006 - 43,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízen ío kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 18. 7. 2005 byla Policii České republiky, Oblastnímu ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Oddělení cizinecké policie Brno-venkov doručena žádost stěžovatele o povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

Dne 13. 10. 2005 bylo vydáno pod č. j. SCPP-003303/BR-II-CI-2005 rozhodnutí o zamítnutí žádosti, které bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 18. 5. 2005.

Proti uvedenému rozhodnutí podal stěžovatel dne 24. 10. 2005 odvolání. Odvolací orgán Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Praze rozhodnutím č. j. SCPP-4792/C-214-2005 odvolání zamítl a původní rozhodnutí správního orgánu potvrdil.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu ke Městskému soudu v Praze; rozsudkem tohoto soudu ze dne 21. 9. 2006, č. j. 11 Ca 51/2006 - 43, byla žaloba zamítnuta.

Rozhodnutí soudu napadl stěžovatel dne 9. 11. 2006 kasační stížností, jež byla Městským soudem v Praze předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 2. 2007.

Podáním ze dne 8. 3. 2007 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 3. 2007, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), za použití ustanovení § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3,

§ 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru