Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 12/2005Usnesení NSS ze dne 17.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFrank Bold Society, z.s. (dříve Ekologický právní servis)
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

5 As 12/2005 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: E. p. s., o. s., proti žalovanému: Předseda vlády ČR, Praha 1, Nábřeží Edvarda Beneše, zast. JUDr. Janou Mikulovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Šumavská 21, o fiktivním rozhodnutí, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2004, č. j. 6 Ca 141/2003-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce – nyní stěžovatel – napadl žalobou u Městského soudu v Praze dne 9. 3. 2003 fiktivní rozhodnutí žalovaného o odvolání proti rozhodnutí zmocněnce Vlády České republiky pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech ze dne 3. 2. 2003, č. j. SZČ/87/03. Domáhal se zrušení tohoto fiktivního rozhodnutí spolu se zrušením prvostupňového rozhodnutí. Soud I. stupně však žalobu odmítl s odůvodněním, že zmocněnec jmenovaný vládou není státním orgánem a není ani povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1998 Sb. Jeho sdělení proto nemůže být rozhodnutím podle § 15 cit. zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu, která byla usnesením krajského soudu odmítnuta.

Usnesení krajského soudu napadl stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížností.

Usnesením krajského soudu byl stěžovatel vyzván k doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Na výzvu soudu, doručenou mu ve smyslu ust. § 46 odst. 3, § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 4. 11. 2004 stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujících důvodů.

č. j. 5 As 12/2005 - 40

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovatel na výzvu soudu nedoložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a z obsahu spisu, navzdory chybně psané doručence, nevyplývá, že by pan P. F. měl požadované právnické vzdělání.

Nedostatek zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. důvodem pro její odmítnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 17. února 2006

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru