Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 As 113/2014 - 23Usnesení NSS ze dne 28.08.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJSG med, a. s.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

5 As 113/2014 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: JSG med, a.s., se sídlem Plzeň, Na Roudné 443/18, zastoupeného Mgr. Davidem Padyšákem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, proti žalované: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Brno, Květná 15, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2014, č. j. 62A 37/2013 - 101,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 6. 2014, č. j. 62A 37/2013 – 101, zamítl žalobu žalobce na zrušení rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ústřední inspektorát, ze dne 15. 3. 2013, č. j. BK933-5/55/9/2012-SŘ a ze dne 20. 3. 2013, č. j. BK933-6/55/9/2012-SŘ.

Žalobce, nyní stěžovatel, podal proti rozsudku krajského soudu dne 26. 6. 2014 kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti /dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/ a stěžovatel uvedenou povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 31. 7. 2014, č. j. 5 As 113/2014 – 17, ke splnění poplatkové povinnosti vyzval. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 10 dnů od doručení předmětného usnesení s tím, že stěžovatel byl taktéž poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2014 s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 13. 8. 2014. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula v pondělí dne 25. 8. 2014. Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud řízení dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru