Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ao 3/2009 - 100Usnesení NSS ze dne 26.06.2009

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníVODÁRNA PLZEŇ a.s.
Ministerstvo životního prostředí
VěcŽivotní prostředí - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 Ao 3/2009 - 131

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci navrhovatele: VODÁRNA PLZEŇ, a. s., se sídlem Malostranská 2, Plzeň, zast. Mgr. Ing. Zdeňkem Strnadem, advokátem se sídlem Mánesova 5, Praha 2 proti odpůrci: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, zast. Mgr. Davidem Kroftou, advokátem se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, v řízení o návrhu na zrušení „Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP – Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013“ jakožto opatření obecné povahy,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho advokáta Mgr. Ing. Zdeňka Strnada z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 6. 2009 se navrhovatel domáhal zrušení „Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP – Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období 2007-2013“, kterou vydal odpůrce a kterou navrhovatel považoval za opatření obecné povahy.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 7. 2009 vzal navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s cit. ustanovením zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 5 Ao 3/2009 - 132

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku navrhovateli se opírá o § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru