Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ans 7/2006Usnesení NSS ze dne 05.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo obrany
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

5 Ans 7/2006 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce Ing. M. M., proti žalovanému Ministerstvu obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2006, č. j. 10 Ca 27/2006 – 47,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta pro opožděnost jeho žaloba proti rozhodnutí ministra obrany ze dne 9. 6. 2005, č. j. 350506/04-R/2005-7542. Citovaným správním rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí ředitele Odboru mimoresortní spolupráce Ministerstva obrany ze dne 18. 4. 2005, o nevydání osvědčení o účasti na národním odboji za osvobození podle ust. § 8 odst. 2 zák. č. 255/1946 Sb. Podanou kasační stížnost žalobce blíže neodůvodnil.

Usnesením ze dne 22. 8. 2006 vyzval Městský soud v Praze žalobce k odstranění nedostatků kasační stížnosti, konkrétně k odstranění nedostatku povinného právního zastoupení ve smyslu ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., dále k doplnění rozsahu napadení a důvodů kasační stížnosti a k předložení potřebného počtu stejnopisu. K tomu byla žalobci stanovena zákonná měsíční lhůta a žalobce byl zároveň poučen o následcích nesplnění výzvy. Podáním ze dne 15. 9. 2006 žalobce soudu sdělil, že jeho zástupcem pro řízení o kasační stížnosti je JUDr. Bohumil Pichot, v dalším pak uvedl důvody kasační stížnosti, jež je možno podřadit ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Plnou moc udělenou advokátu k zastupování však nepředložil.

K zaslání plné moci byl žalobce následně vyzván přípisem Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2006. Na tuto výzvu již žalobce až do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nijak nereagoval.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 5 Ans 7/2006 - 72

Žalobce sám nemá předepsané právnické vzdělání, plnou moc advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, ani na výzvu soudu nepředložil. Nedostatek povinného právního zastoupení je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však v důsledku nečinnosti žalobce nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, s. ř. s.).

V Brně dne 5. září 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru