Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 56/2013 - 45Usnesení NSS ze dne 03.12.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNET and GAMES a.s.
Magistrát města Brna
VěcPoplatky

přidejte vlastní popisek

5 Afs 56/2013 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: NET and GAMES a.s., se sídlem v Brně, Bednářova 621/29, 619 00, práv. zastoupeného JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 57, 602 00, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odbor rozpočtu a financování, se sídlem v Brně, Malinovského nám. 624/3, 601 67, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2013, č. j. 30 Af 16/2011 - 61,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2013, č. j. 30 Af 16/2011 - 61, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce JUDr. Milana Vašíčka, advokáta se sídlem v Brně, Lidická 57, 602 00, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností ze dne 3. 6. 2013 se žalobce (dále též stěžovatel) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 11. 2010, č. j. MMB/0442829/2010, ze dne 17. 1. 2011, č. j. MMB/0019172/2011, ze dne 17. 1. 2011, č. j. MMB/0019198/2011 a ze dne 17. 1. 2011, č. j. MMB/0019321/2011.

Dne 2. 12. 2013 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soudu o vrácení soudního poplatku dle ustanovení § 10 odst. 3 a ustanovení § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč, a to k rukám jeho zástupce JUDr. Milana Vašíčka.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2013

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru