Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 123/2019 - 10Usnesení NSS ze dne 15.07.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCarassius consulting a.s.
Generální ředitelství cel
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 Afs 123/2019 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: Carassius consulting, a. s., se sídlem Žitná 1578/52, Praha 2, zastoupeného JUDr. Janou Mikulovou, advokátkou se sídlem Hlavní třída 1023/55, Ostrava, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2019, č. j. 8 Af 16/2019 - 19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Dne 26. 5. 2019 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2019, č. j. 8 Af 16/2019 - 19. Tímto usnesením městský soud zastavil řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2019, č. j. 2271-3/2019-900000-314, podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v relevantním znění (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v relevantním znění (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), pro nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ho proto usnesením ze dne 30. 5. 2019, č. j. 5 Afs 123/2019 – 5, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupkyni stěžovatele do datové schránky dne 12. 6. 2019. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením poplatek za kasační stížnost neuhradil.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 15. července 2019

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru