Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ads 102/2021 - 15Usnesení NSS ze dne 06.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

5 Ads 102/2021 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobkyně: M. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2021, č. j. 16 Ad 71/2020 – 55,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Dne 8. 4. 2021 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalované (stěžovatelky) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2021, č. j. 16 Ad 71/2020 – 55, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 21. 8. 2020, č. j. X, jímž stěžovatelka zamítla námitky žalobkyně proti svému rozhodnutí ze dne 20. 5. 2020, č. j. X. Tímto rozhodnutím, které krajský soud napadeným rozsudkem rovněž zrušil, stěžovatelka zamítla žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu.

[2] Dne 3. 5. 2021 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatelka bere svou kasační stížnost proti předmětnému rozsudku krajského soudu v plném rozsahu zpět. [3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatelka rozhodla vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, a dané podání má rovněž veškeré ostatní náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

[4] V souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení v případě jeho zastavení právo na náhradu jeho nákladů; to neplatí, byl-li podaný návrh vzat zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, což není daný případ. Nejvyšší správní soud tedy dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 6. května 2021

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru