Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 121/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 11.06.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie hlavního města Prahy
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 Azs 121/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: N. M. T., zast. Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 22, Praha 2, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kaplanova 2055/4, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2020, č. j. KRPA-76063-11/ČJ-2020-000022-ZSV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2020, č. j. 1 A 19/2020 - 27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 17. 4. 2020 včasnou kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2020, č. j. 1 A 19/2020 - 27, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 3. 2020, č. j. KRPA-76063-11/ČJ-2020-000022-ZSV. Naposledy uvedeným rozhodnutím byl žalobce z důvodu své evidence v informačním systému smluvních států Evropské unie zajištěn na dobu 90 dnů ode dne omezení jeho osobní svobody.

[2] Podáním ze dne 5. 6. 2020, které Nejvyšší správní soud obdržel téhož dne, žalobce uvedl, že bere podanou kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

[3] Podle § 47 písm. a) věty před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení o ní bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru