Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 12/2006Usnesení NSS ze dne 10.10.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 12/2006 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce: O. I., zast. Mgr. Karlem Hronem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jindřišská 20, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2005, č. j. 46 Az 13/2005 – 36,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podanou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2005, č. j. 46 Az 13/2005 – 36, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 2. 2005, č. j. OAM-471/VL-10-P07-2004. Tímto rozhodnutím žalovaného nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a současně bylo vysloveno, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Spolu s kasační stížností požádal stěžovatel o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Praze předložil dne 18. 1. 2006 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudců. Účastníci řízení podjatost soudců ani jiných osob nenamítli.

Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, podáním, které došlo uvedenému soudu dne 9. 10. 2006, vzal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce kasační stížnost podanou dne 30. 11. 2005, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 46 Az 13/2005 – 36, v celém rozsahu zpět. Zpětvzetí kasační stížnosti je zástupcem stěžovatele podepsáno.

Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, že jím stěžovatel chtěl ukončit přezkumné řízení soudní ve věci neudělení azylu, Nejvyšší správní soud tímto usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“), za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, vyslovil Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití 120 s. ř. s.), že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na to, že došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nerozhodoval již Nejvyšší správní soud pro nadbytečnost o přiznání odkladného účinku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru