Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 412/2020 - 10Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 412/2020 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2020, č. j. 6 A 86/2020 - 12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2020, č. j. 6 A 124/2020 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 9. 12. 2020, č. j. 6 A 124/2020 - 8, kterým uvedený soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení téhož soudu ze dne ze dne 25. 8. 2020, č. j. 6 A 86/2020 - 12. Stěžovatel se domáhá zrušení prvně označeného usnesení městského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

[2] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení městského soudu, které stěžovatel napadl „žalobou“ ve správním soudnictví) není rozhodnutím správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemůže být přezkoumáváno ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru