Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 35/2014 - 56Rozsudek NSS ze dne 30.04.2014

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

4As35/2014-56

ČESKÁREPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

NejvyššísprávnísoudrozhodlvsenátěsloženémzpředsedkyněJUDr.DagmarNgtÍnovéyasoudcůJUDr.JiříhoPallyaMgr.AlešeRoztočilavprávnívěcižalobce:MiroslavKomárek,bytemRuská15,Dubí,zast.JUDr.IrenouWenzlovou,advokátkou,sesídlemSovova709/5,Litoměřice,protižalovanému:Ministerstvovnitra,sesídlemNadŠtolou936/3,Praha7,okasačnístížnostižalobceprotiusneesníMěstskéhosouduvPrazezedne6.2.2014,Č.j.8A75/2013-25,

takto:

UsneseníMěstskéhosouduvPrazezedne6.2.2014,č.j.8A75/2013-25,sezrIIŠIIjeavěcsevracítomutosoudukdalšímuřízení.

POIIČení:ProtitomutorozsudkunejsoIIopravnéprostředkypřípustné.

VBrnědne30.dubna2014

JUDr.DagmarNrínováyg.v.r
předsedkyněsenátuZasprávnostvyhotovení:Bc.PavlaBurkoňováJV

Venoyvěšdne:30.dubna201411Senověšdne:14.atněkv2014

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru