Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 34/2008 - 128Usnesení NSS ze dne 20.08.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

4 As 34/2008 - 128

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: O. B., zast. JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem, se sídlem Vídeňská 181, Klatovy, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2008, č. j. 57 Ca 70/2006 – 83,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2008, č. j. 57 Ca 70/2006 – 83, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2006, č. j. RR/1012/06, kterým bylo jako nepřípustné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Železná Ruda ze dne 27. 5. 2004, č. j. VÚP 2062/04-330, jímž byla prodloužena lhůta k dokončení stavby na pozemcích, ke kterým má spoluvlastnické právo.

Podáním učiněným u Nejvyššího správního soudu dne 29. 7. 2008 vzal stěžovatel svoji kasační stížnost ze dne 17. 4. 2008 v uvedené věci v plném rozsahu zpět a požádal, aby mu byl vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s.může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože žalobce vzal svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět v době, kdy o něm dosud nebylo soudem rozhodnuto, Nejvyšší správní soud zastavil podle citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. řízení ve věci.

Nejvyšší správní soud rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

O návrhu na vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Plzni, neboť podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti je příslušný rozhodnout krajský soud (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, č. j. 6 As 25/2003, publikovaného pod č. 110/2004 Sb. NSS, přístupné na www.nssoud.cz).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru