Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 299/2020 - 83Usnesení NSS ze dne 18.09.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 299/2020 - 83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 1. 2020, č. j. 18 Co 24/2020 - 144, ze dne 27. 2. 2020, č. j. 62 A 72/2019 - 41, ze dne 11. 3. 2020, č. j. 62 A 143/2018 - 29, ze dne 11. 3. 2020, č. j. 62 A 119/2019 - 6, ze dne 12. 3. 2020, č. j. 30 A 117/2019 - 9, ze dne 25. 3. 2020, č. j. 31 A 5/2020 - 10, ze dne 28. 2. 2020, č. j. 15 Co 264/2019 - 166, ze dne 16. 4. 2020, č. j. 62 A 163/2019 - 6, ze dne 28. 4. 2020, č. j. 30 A 157/2019 - 11, ze dne 30. 3. 2020, č. j. 16 Co 24/2020 - 443, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2020, č. j. 29 A 61/2020 - 7,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 11. 8. 2020, č. j. 29 A 61/2020 - 7 (dále jen „napadené usnesení“). Tím byly jednak spojeny ke společnému projednání pod sp. zn. 29 A 61/2020 stěžovatelovy věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 29 A 61/2020, 29 A 67/2020, 29 A 82/2020, 29 A 90/2020, 29 A 91/2020, 29 A 93/2020, 29 A 97/2020, 29 A 105/2020, 29 A 109/2020 a 29 A 119/2020 (výrok I.) a jednak jím byly všechny odpovídající stěžovatelovy žaloby odmítnuty pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (výrok II.). Stěžovatel se domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

[2] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení krajského soudu, která stěžovatel napadl „žalobami“ ve správním soudnictví) nejsou rozhodnutími správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru