Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 29/2013 - 29Usnesení NSS ze dne 20.03.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOpen-IT cz, s. r. o.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 2197/2013

přidejte vlastní popisek

4 As 29/2013 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Open-IT cz, s.r.o., se sídlem Škroupova 233, Chrudim, IČ: 259 99 630, zast. JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, se sídlem Symfonická 1496/9, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. 1. 2013, č. j. 52 A 3/2013 – 16,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 30. 1. 2013, č. j. 52 A 3/2013 – 16, kterým byla podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) odmítnuta žaloba proti sdělení žalovaného ze dne 9. 11. 2012, č. j. MSMT-47788/2012-413, neboť napadené sdělení je podle krajského soudu úkonem vyloučeným ze soudního přezkumu.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s jejím podáním, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 2. 2013, č. j. 4 As 29/2013 – 7, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě pěti dnů zaplatila soudní poplatek ve výši 5000 Kč, jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatelky datovou zprávou dne 5. 3. 2013. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě, tedy do dne 11. 3. 2013, ani později až do dne vydání tohoto usnesení, soudní poplatek nezaplatila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě nezaplatila soudní poplatek, rozhodl soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Jelikož řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru