Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 239/2016 - 23Usnesení NSS ze dne 04.01.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRada pro rozhlasové a televizní vysílání
CET 21 spol.s r. o.
VěcRegulace reklamy

přidejte vlastní popisek

4 As 239/2016 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petra Šuránka v právní věci žalobkyně: CET 21 spol. s r. o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, zast. Dr. Radanem Kubrem, advokátem, se sídlem Jáchymova 2, Praha 1, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2016, č. j. 9 A 48/2013 – 109,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 10. 2016, č. j. 9 A 48/2013 – 109, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/646/had/CET, č. j. had/276/2013, věc vrátil žalované k dalšímu řízení a uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Předmětným rozhodnutím žalovaná podle § 8a odst. 1 písm. b), § 8a odst. 5 písm. b) a § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 275/2012 Sb., uložila žalobkyni pokutu ve výši 30.000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) téhož zákona ve spojení s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 457/2011 Sb., spočívající v odvysílání sponzorských vzkazů portálu Pokerstars.net jako sponzora pořadu European Poker Tour Season 7 vždy na začátku a konci tohoto pořadu vysílaného na programu Nova Sport dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin a od 23:10 hodin, čímž byl obcházen zákaz propagace nepovolených loterií a jiných podobných her.

[2] Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost.

[3] Podáním ze dne 20. 12. 2016, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 22. 12. 2016, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět a navrhla, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[4] Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“

[5] Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona řízení zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2017

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru