Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 203/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 24.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 203/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, se sídlem U Soudu 540/3, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2020, č. j. 59 A 107/2019 - 136, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 20. 5. 2020, č. j. 59 A 33/2020 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“) žalobu proti usnesení tohoto soudu ze dne 4. 2. 2020, č. j. 59 A 107/2019 - 136. Krajský soud usnesením ze dne 20. 5. 2020, č. j. 59 A 33/2020 – 19, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) nyní brojí proti usnesení krajského soudu ze dne 20. 5. 2020, č. j. 59 A 33/2020 – 19, kasační stížností. Domáhá se jeho zrušení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

[3] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, které stěžovatel napadl „žalobou“ ve správním soudnictví) není rozhodnutím správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemůže být přezkoumáváno ve správním soudnictví.

[4] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru