Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 198/2014 - 32Rozsudek NSS ze dne 30.12.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

4As198/2014-32

ČESKÁREPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

NejvyššísprávnísoudrozhodlvsenátěsloženémzpředsedkěnyJUDr.DagmarNygrínovéasoudcůJUDr.JaroslavaVlašínaaMgr.AlešeRoztočilavprávnívěcinavrhovatelů:a)PetrBrejla,bytemRýznerova956/14,Praha6,b)Ing.PetrNováček,bytemKeltů1195/1,Praha6,c)DaliborKupka,bytemURoztockéhoháje8,Praha6,všichnizast.JUDr.MichalemBernardem,Ph.D.,advokátem,sesídlemPříběnická1908/12,Tábor,protiodpůrci:MagistráthlavníhoměstaPrahy,sesídlemMariánskénám.2/2,Praha1,zaúčastiosobyzúčastněnénařízení:SuchdolVistass.r.o.,sesídlemNaPetřinách203/44,Praha6,zast.JUDr.EvouBartůnkovou,advokátkou,sesídlemMalá545/4,Praha6,okasačnístížnostiodpůrceprotirozsudkuMěstskéhosouduvPrazezedne17.9.2014,č.j.5A113/2014-52,

takto:

I.Kasačnístížnostsezamítá.

II.Odpůrcejepovinenzaplatitnavrhovatelůmnanáhraděnákladůřízení9.365KčdopatnáctidnůodprávnímocitohotorozsudkukrukámzástupcenavrhovatelůJUDr.MichalaBernarda,Ph.D.,advokáta,sesídlemPříběnická1908/12,Tábor.

III.Osobazúčastněnánařízenínemáprávonanáhradunákladůřízeníokasačnístížnosti.

Poučení:Protitomutorozsudkunejsouopravnéprostředkypřípustné.

VBrnědne30.prosince2014

JUDr.DagmarNygvárínov.r.
epřdsedkyněsenátuZasprávnostvyhot~~~.//Bc.PavlaBurkoňov(:p'v

Vyvěšenodne:30.prosince2014~Svěšenodne:13.ledna2015

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru