Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 18/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 19.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská lékárnická komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

4 As 18/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: PharmDr. M. V., zast. Mgr. Richardem Novákem, advokátem, se sídlem Vodičkova 730/9, Praha 1, proti žalované: Česká lékárnická komora, se sídlem Rozárčina 1422/9, Praha 4, zast. Mgr. Jiřím Švejnohou, DiS., advokátem, se sídlem Korunní 2569/108a, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí čestné rady žalované ze dne 20. 4. 2016, č. j. 601/ČR/2016, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2021, č. j. 10 Ad 16/2016 - 104,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 29. 1. 2021 včasnou kasační stížnost žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2021, č. j. 10 Ad 16/2016 - 104, kterým bylo ve výroku I. zrušeno rozhodnutí čestné rady žalované ze dne 20. 4. 2016, č. j. 601/ČR/2016, a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení, a ve výroku II. byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 19.456 Kč.

[2] Podáním ze dne 9. 3. 2021, které Nejvyšší správní soud obdržel téhož dne, žalovaná uvedla, že bere podanou kasační stížnost zpět a navrhuje, aby řízení o ní bylo zastaveno.

[3] Podle § 47 písm. a) věty před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle žalované, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalovaná zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení o ní bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru