Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 136/2014 - 35Rozsudek NSS ze dne 25.09.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníJSG med, a. s.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

4As136/2014-35

ČESKÁREPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

NejvyššísprávníudsorozhodlvsenátěsželonémzpředsedyJUDr.JiříhoPallyasoudcůMgr.AlešeRoztočilaaJUDr.DagmarNygrínovévprávnívěcižalobk:něy]SGmed,a.S.,sesídlemNaRoudné443/18,Plzeň,zast.Mgr.DavidemPadyšákem,advokátem,sesídlemNaPříkopě8,Praha1,protižalovanmu:éStátnízemědělskáapotravinářskáinspekce,třednísúinspektorát,sesídlemKvětná15,Brno,vřízeníokasačnítitížnossžalobkyněprotirozsudkuKrajskéhosouduvBrnězedne6.6.2014,č..j62A24/2013-118,

takto:

J.Kasačnístížnostsezamítá.II.Žádnýzúčastníkůnemáprávonanáhradukladůánřízeníokasaníčstížnosti.

PoIIČení:ProtitomutorozsudkunejsoIIopravnéprostředkypřípustné.

VBrnědne25.září2014

JUDr.JiříPalla.v.r
řepdedsaseántuZasprávnostvyhotovení:Bc.PavlaBu~c"c/koľíovr

Vyvěšenodne:25.září2014ffSvěšenodne:9.aříjn2014

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru