Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 10/2021 - 10Usnesení NSS ze dne 28.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníNejvyšší správní soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 10/2021 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2020, č. j. 7 As 77/2020 - 9, ze dne 13. 5. 2020, č. j. 2 As 127/2020 - 11, ze dne 27. 5. 2020, č. j. 8 As 47/2020 - 15, ze dne 4. 6. 2020, č. j. 7 As 155/2020 – 10, a ze dne 5. 6. 2020, č. j. 10 As 171/2020 - 11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2020, č. j. 62 A 119/2020 – 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 17. 12. 2020, č. j. 62 A 119/2020 - 6. Tím byly jednak spojeny ke společnému projednání (pod sp. zn. 62 A 119/2020) stěžovatelovy věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 62 A 119/2020, 62 A 122/2020, 62 A 129/2020, 62 A 132/2020 a 62 A 135/2020 (výrok I.) a jednak jím byly všechny odpovídající stěžovatelovy žaloby odmítnuty pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (výrok II.). Stěžovatel se domáhá zrušení označeného usnesení krajského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

[2] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení Nejvyššího správního soudu, která stěžovatel napadl „žalobami“ ve správním soudnictví) nejsou rozhodnutími správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2021

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru