Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 65/2014 - 59Rozsudek NSS ze dne 18.09.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
MULTA Praha, spol. s r.o. v likvidaci
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

4Afs65/2014-59

ČESKÁREPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM
REPUBLIKY

NejvyššísprávnísoudrozhodlvsenátěsloženémzpředsedkyněJUDr.DagmarNygrínovéasoudcůJUDr.JiříhoPallyaMgr.AlešeRoztočilavprávnívěcižalobkyně:MULTAPraha,spol.sr.o.vlikvidaci,sesídlemŠtefánikova48,Praha5,zast.JUDr.ZdeňkemKoschinem,advokátem,sesídlemŠtefánikova75/48,Praha5,protižalovanému:Odvolacífinančníředitelství,sesídlemMasarykova427/31,Brno,vřízeníokasačnístížnostižalovanéhoprotirozsudkuMěstskéhosouduvPrazezedne13.1.2014,č.j.10Af26/2010-49,

takto:

I.Kasačnístížnostsezamítá.II.ŽalovanýjepOvinenzaplatitžalobkynináhradunákladůřízenívevýši4.114Kčdo60dnůodprávnímocitohotorozsudkukrukámjehozástupce,JUDr.ZdeňkaKoschina,advokáta,sesídlemŠtefánikova75/48,Praha5.

POIIČení:ProtitomutorozsudkunejsoIIopravnéprostředkypřípustné.

VBrnědne18.září2014

JUDr.DagmarNyrínovágv..r
předsedkyněsenátuZatsprávnosvyhotovení:MichaelaŠafaříková'Ci::(.'\

Vyvěšenodne:18.září2014rSvěšenodne:2.října2014

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru