Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 65/2004Usnesení NSS ze dne 05.01.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM, Nad Štolou 3
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 65/2004 – 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: N. T. D., zastoupeného JUDr. Miroslavem Pavelkou, advokátem se sídlem Petřvald, Petřvald 352, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2003, č. j. U-1498/VL-11-P18-2000, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2004, č. j. 24 Az 2204/2003-21,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 16. 2. 2004 u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 15. 1. 2004, č. j. 24 Az 2204/2003-21, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2003, č. j. U-1498/VL-11-P18-2000, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaného nebyl žalobci z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), udělen azyl. Současně žalovaný rozhodl tak, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud v Ostravě kasační stížnost dne 9. 3. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 17. 12. 2004, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 12. 2004, vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2005

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru