Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 64/2008 - 66Usnesení NSS ze dne 05.11.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 64/2008 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: J. M., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Praha 9, Kovářská 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2008, čj. OAM-123/LE-07-ZA04-2008, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, č. j. 47 Az 37/2008 – 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2008. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 325/1999 Sb. V kasační stížnosti žalobce namítal nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. k věci však nic bližšího neuvedl. Závěrem navrhl, aby bylo usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008 zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 19. 6. 2008 ustanovil Krajský soud v Praze žalobci opatrovníka pro řízení – Organizaci pro pomoc uprchlíkům, podle ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 15. 7. 2008.

Podle § 33 písm. b) zák. č. 325/1999 Sb. soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že jsou dány podmínky pro zastavení řízení o kasační stížnosti dle výše citovaných ustanovení zákona. Žalobcův současný pobyt nebylo možno zjistit, z tohoto důvodu mu byl také ustanoven opatrovník podle ust. § 29 odst. 3 o. ř. s. Nejvyšší správní soud proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s.). Ustanovený opatrovník do skončení řízení požadavek na úhradu nákladů řízení nevznesl, ze soudního spisu samého ani nevyplývají, Nejvyšší správní soud mu proto náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. listopadu 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru