Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 351/2005Usnesení NSS ze dne 06.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 351/2005 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně O. B., zastoupené Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Masná 8, Ostrava, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 7. 2004, čj. OAM-6243/VL-P22-P17-2003, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 512/2004, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2005, č. j. 24 Az 512/2004 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2005, č. j. 24 Az 512/2004 - 25, bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného (dále též „stěžovatel“) ze dne 29. 7. 2004, čj. OAM-6243/VL-P22-P17-2003, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Uvedeným rozhodnutím žalovaného nebyl žalobkyni udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a současně na žalobkyni nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal žalovaný v zákonné lhůtě kasační stížnost. Zpětvzetím doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 11. 2006 vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalovaný vzal svůj návrh na zahájení řízení o kasační stížnosti v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

č. j. 3 Azs 351/2005 - 60

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 6. prosince 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru