Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 342/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 01.03.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

3 Azs 342/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: A. A., proti žalovanému: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor cizinecké policie, odd. pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2017 č. j. KRPA-398870-22/ČJ-2017-000022, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2017, č. j. 4A 127/2017 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 27. 11. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatele“) podanou prostřednictvím jeho zástupce pro podání kasační stížnosti (tj. Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s.) proti shora označenému usnesení. Tímto usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o přezkoumání žalovaného rozhodnutí o zajištění stěžovatele ze dne 31. 10. 2017, č. j. KRPA-398870-22/ČJ-2017-000022 podle ustanovení § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. Městský soud toto řízení zastavil, neboť podle sdělení žalovaného ze dne 16. 11. 2017 bylo dne 15. 11. 2017 ukončeno zajištění stěžovatele a realizováno jeho správní vyhoštění z území členských států Evropské unie.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení. Tento návrh zamítl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 12. 2017, č. j. 3 Azs 342/2017 – 18. Usnesením ze dne 23. 1. 2018, č. j. 3 Azs 342/2017 – 21 poté stěžovatele vyzval, aby předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Stěžovateli resp. jeho zástupci pro doručování bylo toto usnesení doručeno dne 25. 1. 2018. Stěžovatel do dnešního dne výzvu nesplnil, nepředložil tedy plnou moc udělenou advokátovi a neprokázal ani, že by sám měl potřebné právnické vzdělání.

[4] Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní je právnické vzdělání stěžovatele resp. povinnost jeho zastoupení advokátem nezbytnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

[5] Vzhledem k tomu, že tento odstranitelný nedostatek podmínek řízení nebyl přes výzvu odstraněn a nelze pro tento nedostatek v řízení dále pokračovat, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než kasační stížnost stěžovatele odmítnout podle ustanovení § 46 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O nákladech řízení rozhodl zdejší soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, dle něhož platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 1. března 2018

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru