Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 333/2005Usnesení NSS ze dne 15.02.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 333/2005 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobců: a) A. T. a b) nezl. V. T., zastoupený zákonnou zástupkyní ad a), proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2005, č. j. 36 Az 108/2004 – 65,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadli oba žalobci záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2004, č. j. OAM-945/VL-07-ZA-03-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobcům udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1995 Sb.

V podané kasační stížnosti žalobci opětovně namítali vady správního řízení i vady napadeného správního rozhodnutí, konkrétní důvody kasační stížnosti podřaditelné ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. však neuvedli. Závěrem navrhli, aby rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2005 byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádali o ustanovení advokáta ex offo a o tlumočníka do ruského jazyka.

Podáním ze dne 5. 12. 2005 vzali žalobci kasační stížnost proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

č. j. 3 Azs 333/2005 - 90

Projev vůle žalobců obsažený v jejich podání ze dne 5. 12. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše cit. ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Žádost o ustanovení advokáta ex offo byla žalobcům zamítnuta již usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2005, tlumočníka do ruského jazyka pak Nejvyšší správní soud žalobcům neustanovil s ohledem na skutečnost, že tato potřeba nevyšla v řízení najevo.

Řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. února 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru