Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 194/2015 - 11Usnesení NSS ze dne 04.11.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 194/2015 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Q. H. T., zastoupeného Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1233/20, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Poštovní schránka 21/OAM, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2014, č. j. OAM-358/ZA-ZA08-HA08-2014, E.č. B002344, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 8. 2015, č. j. 75 Az 6/2014 – 43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 10. 9. 2015 kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 8. 2015, č. j. 75 Az 6/2014 – 43.

Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Usnesením z 14. 9. 2015, č. j. 3 Azs 194/2015 – 5, proto Nejvyšší správní soud žalobce vyzval, aby ve stanovené lhůtě jednoho měsíce odstranil vady kasační stížnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo dne 18. 9. 2015 doručeno žalobci prostřednictvím jeho advokáta, ke dni vydání tohoto usnesení však vady kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Chybějící náležitosti (zejména kasační důvody) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud důvody kasační stížnosti vázán. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. listopadu 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru