Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 162/2006Usnesení NSS ze dne 29.11.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 162/2006 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: M. E., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2006, č. j. 55 Az 77/2005 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 30. 3. 2006 zamítl Krajský soud v Brně žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 5. 2005, č.j. OAM-692/VL-10-P08-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Rozsudek Krajského soudu v Brně byl podle doručenky uložené v soudním spisu doručen žalobkyni do vlastních rukou dne 30. 5. 2006.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost z důvodu uvedeného v ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Závěrem navrhla zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení. Kasační stížnost podala poštovní přepravě dne 14. 6. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobkyní podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, byl napadený rozsudek doručen žalobkyni v úterý dne 30. 5. 2006, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tedy bylo úterý dne 13. 6. 2006. Tato lhůta uběhla žalobkyni marně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

č. j. 3 Azs 162/2006 - 49

Kasační stížnost byla odmítnuta Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.)

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru