Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 15/2011 - 56Usnesení NSS ze dne 21.07.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 15/2011 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: G. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2009, čj. OAM-284/VL-18-8-2009, ve věci udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2010, č. j. 61 Az 11/2009 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2010, č. j. 61 Az 11/2009 - 22, jímž byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Stěžovatelka požádala, aby jí pro řízení o kasační stížnosti byl ustanoven advokát. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2011, č. j. 61 Az 11/2009 - 42. Stěžovatelka byla současně vyzvána, aby si v patnáctidenní lhůtě zvolila pro řízení o kasační stížnosti advokáta a jméno, příjmení a sídlo tohoto advokáta sdělila krajskému soudu. Na tuto výzvu stěžovatelka nereagovala.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Není-li stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jedná se o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu krajského soudu nebyl odstraněn. Nebyla tedy splněna podmínka řízení a Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru