Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 132/2006Usnesení NSS ze dne 28.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 132/2006 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobců a) K. P., b) B. M., oba zastoupeni Mgr. Liborem Čechem, advokátem se sídlem Jižní 870, Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobách proti rozhodnutí žalovaného ve věci žalobkyně ad a) ze dne 17. 8. 2005, č. j. OAM-3632/VL-10-P05-R2-2000, a proti rozhodnutí žalovaného ve věci žalobce ad b) ze dne 21. 7. 2005, č. j. OAM-3634/VL-10-P05-R2-2000, vedených u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Az 74/2005, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2006, č. j. 30 Az 74/2005 - 42,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2006, č. j. 30 Az 74/2005-42, byly zamítnuty žaloby proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného, jimiž nebyl žalobcům (dále též „stěžovatelé“) udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a současně na žalobce nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozhodnutí podali stěžovatelé v zákonné lhůtě kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 6. 2006 vzali stěžovatelé kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobci vzali svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru