Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 115/2007 - 43Usnesení NSS ze dne 13.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 115/2007 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: G. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 79/2007, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2007, č.j. OAM-1-173/VL-07-ZA04-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2007, č. j. 56 Az 79/2007 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením v záhlaví uvedeným odmítl Krajský soud v Brně žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 4. 2007, č.j. OAM-1-173/VL-07-ZA04-2007. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb, o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné usnesení bylo doručeno žalobci dne 2. 7. 2007.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, ve které uvedl, že v důsledku svého špatného zdravotního stavu si nebyl schopen prodloužit vízum, je u něj nutná operace, tyto okolnosti nebyly zohledněny v azylovém řízení. Svůj návrh podal k poštovní přepravě dne 8. 8. 2007.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Napadené usnesení byl žalobci doručeno v pondělí dne 2. 7. 2007, posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak bylo pondělí dne 16. 7. 2007. Tato lhůta uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto jeho

č. j. 3 Azs 115/2007 - 44

kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru