Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 1/2011 - 109Usnesení NSS ze dne 09.03.2011

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 1/2011 - 109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašina a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. S., zastoupeného Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Buzulucká 431, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o návrhu zástupce žalobce na snížení odměny za zastupování,

takto:

Odměna advokáta Mgr. Ondřeje Rejska, určená usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011 č. j. 3 Azs 1/2011 - 94 částkou 2880 Kč, se snižuje na částku 2400 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011 č. j. 3 Azs 1/2011 - 94 byla pro nepřijatelnost odmítnuta kasační stížnost žalobce a současně byla určena odměna ustanoveného zástupce žalobce, advokáta Mgr. Ondřeje Rejska, částkou 2880 Kč. Podle odůvodnění tohoto usnesení jde o odměnu za jeden úkon právní služby ve výši 2100 Kč a náhradu hotových výdajů v částce 300 Kč, celkem 2400 Kč. Protože ustanovený zástupce je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně činí 480 Kč. Ustanovenému zástupci tedy byla přiznána náhrada nákladů v celkové výši 2880 Kč, která měla být vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 3. 2011 upozornil Mgr. Rejsek, že ve skutečnosti není plátcem daně z přidané hodnoty a částka 480 Kč mu tedy nepřísluší. Navrhl proto, aby mu byla přiznána odměna ve výši 2400 Kč.

Nejvyšší správní soud z obsahu spisu zjistil, že podáním, které mu došlo dne 25. 1. 2011, Mgr. Rejsek sdělil, že není plátcem daně z přidané hodnoty. Nejvyšší správní soud shledal, že návrh Mgr. Rejska na snížení odměny za zastupování je důvodný. O tomto návrhu rozhodl tak, že odměnu snížil na částku 2400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru