Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 98/2015 - 18Usnesení NSS ze dne 27.05.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníEKOLTES Hranice a.s.
Energetický regulační úřad
VěcCeny
Prejudikatura
6 As 25/2003

přidejte vlastní popisek

3 As 98/2015 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: EKOLTES Hranice, a. s., se sídlem Hranice, Zborovská 606, zast. JUDr. Miroslavem Svatoněm, advokátem se sídlem Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 93, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 91/5, o přezkoumání rozhodnutí Státní energetické inspekce ze dne 28. 7. 2011, č. j. 071300810/643/11/90.220/Re, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2015, č. j. 9 A 295/2011 – 46,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Státní energetické inspekce ze dne 28. 7. 2011, č. j. 071300810/643/11/90.220/Re. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Olomoucký kraj ze dne 24. 5. 2011, č. 714016111, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 800.000 Kč za porušení cenových předpisů podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 5. 2015 vzal žalobce svoji kasační stížnost zpět. Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru