Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 6/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská lékárnická komora
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

3 As 6/2005 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: Mgr. A. N., proti žalované: Česká lékárnická komora, se sídlem Praha 4, Poliklinika Budějovická, A. Staška 80, zastoupené JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Brno, Křížová 18, o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2004, č. j. 10 Ca 209/2003 – 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 26. 10. 2004 zrušil Městský soud v Praze rozhodnutí České lékárnické komory ze dne 27. 8. 2003, č. j. 242/osv/03, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o vydání osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce v D. lékárně na adrese P. 4, O. 874. Ve včas podané kasační stížnosti namítala žalovaná nesprávné posouzení právní otázky a dovozovala tedy důvod podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Dále dovozovala pominutí podmínek řízení, konkrétně odpadnutí žalobní legitimace žalobkyně pro podání správní žaloby. Žalovaná navrhla, aby napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl zrušen a řízení ve věci zastaveno.

Podáním ze dne 3. 5. 2005 vzala žalovaná svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku zcela zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalované obsažený v jejím podání ze dne 3. 5. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše citovaného usnesení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). O vrácení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 3000 Kč rozhodne podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. Městský soud v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru